Vårt koncept

Varje företag har ett koncept, en idé som ska särskilja och definiera företaget. Elithus skiljer sig inte från andra i det avseendet. Flera av de faktorer som ingår i vårt koncept är heller inget som inte återfinns i andra företag.

Däremot är det ekvationen i sig och kombinationen av dessa faktorer som gör oss unika.

Här nedan vill vi presentera våra honnörsord och vad de betyder för dig.

Dina önskemål

Elithus bygger arkitektritade hus i lösvirke och i sten vilket innebär att dina önskningar uppfylls till fullo hos oss. Idag är det många som marknadsför ”arkitektritade” hus samtidigt som varje hus säljs till ett tiotal familjer varje år på olika orter i Sverige, eventuellt med små justeringar.

Hos oss innebär epitetet arkitektritat att huset anpassas och ritas av en arkitekt efter dina behov, det är handsken som ska passa din hand. Och just eftersom vi platsbygger 100 % av huset och inte i sektioner på fabriker många mil bort kan vi just vara 100 % flexibla.

Därför har vi ingen katalog att visa, det skulle motverka våra syften. Däremot har vi flera redan byggda elithus du kan titta på i vårt bildarkiv och inspireras av.

Och om du har egna, färdiga ritningar kan vi alltså förverkliga dem oavsett hur komplicerade de kan tyckas vara. Många av våra entreprenader är ofta av andra betraktade som ”omöjliga” och vi jobbar efter principen att allting går att förverkliga med rätt recept.

Kvalité

Vad gäller kvalité finns det en del att säga gällande byggteknik. Eftersom våra hus byggs på plats är varje del anpassad till den andra vilket gör att huset blir en homogen konstruktion där balans råder. I dag byggs de flesta hus i sektioner på fabriker som sedan fogas samman på byggplatsen. Anledningen till att man bygger så är kostnadsbesparing och bekvämlighet men det premierar inte stabilitet i konstruktionen. Vi på Elithus är inte så bekväma av oss. Tidsvinsten med detta är också marginell. För att eliminera risken för fuktproblem jobbar vi med ordentlig täckning av byggnaden under byggtiden samt rigorösa kontroller av fukthalten på byggmaterialen med elektroniska mätinstrument under hela byggnationen.

En mindre, men ofta väldigt bekväm fördel med platsbygge är flexibiliteten. Medan man bygger kommer man ofta på saker som borde varit annorlunda. Det kan vara en vägg som borde flyttats eller ett fönster som skulle varit annorlunda placerat. Detta är givetvis något som med all enkelhet kan åtgärdas på plats utan någon extra kostnad eller tidsförlust.

Något som för oss är gränslöst viktigt är detaljkänsla. Det är en speciell känsla som infinner sig när man provar ett plagg som sitter helt perfekt och är sytt med millimetermarginal. Detta är så du upplever ett Elithus. Vi sätter högt fokus på kvalité och den ska matcha vårt företagsnamn. Varje fog, skarv och hörn ska vara perfekt. Då befinner du dig i ett Elithus.

Sammanfattningsvis får du med våra metoder ett stabilt och tryggt hus att leva i manga generationer i framöver med högsta kvalité och maximerat andrahandsvärde.

Garanti

Enligt vårt koncept ElithusForLife lämnar vi en livslång byggfelsgaranti på samtliga våra entreprenader. Detta innebär i praktiken att du som beställare får en byggfelsgaranti på ditt hus som varar så länge du lever. Om du i framtiden skulle sälja huset fortsätter denna garanti oförändrat, den tillhör huset. Byggbranschen i Sverige har under lång tid lidit av ett skamfilat rykte som i mångt och mycket varit förtjänat. Därför har vi på Elithus denna garanti som ett kontinuerligt steg i befästandet av vårt företag som den främsta entreprenören för exklusiva småhus i Stockholm, men också för att sätta nya riktlinjer och tumstockar för vad som konceptet kvalitetsåtagande ska innebära.

Trygghet

För din trygghets skull finns det flera faktorer. Först och främst har vi alltid en släpande betalningsplan vilket innebär att du alltid betalar efter utfört arbetsmoment. När huset är färdigbyggt regleras slutlikviden först efter att en oberoende besiktningsman fastställt kvalitén på byggnationen.

Vidare är vi tämligen unika mot våra konkurrenter då vi inte arbetar med underleverantörer och utöver bergvärmeinstallation och vissa elarbeten utförs samtliga arbeten på byggplatsen av våra egna anställda. Vi har elektriker, VVS-montörer, snickare, murare, plattsättare och svetsare anställda och detta är ett medvetet val då kvalitetsäkringen blir oändligt mycket bättre när alla som arbetar på en plats tillhör samma grupp och bär ett gemensamt ansvar.

Utöver detta dokumenteras samtliga moment i byggnationen med kamera, bilder du sedan får digitalt. Du är också skyddad mot förseningar i bygget med en speciell klausul i kontraktet.

Om du är intresserad av oss och vad vi gör lämnar vi gladeligen ut referenser till tidigare kunder, människor som idag bor i ett Elithus och kan vittna om vad det innebär. Du kan börja med att läsa deras omdömen här och om du är intresserad av att tala med dem när vi väl har kommit vidare i din process är du mer än välkommen, vår referenslista är vår medalj och något vi är stolta över.

Val av hus

Som du kanske förstått när du tittat igenom vårt bildarkiv har vi en förkärlek till den moderna arkitekturen. Detta är inget som hindrar oss att bygga i din stil, vad den än må vara. Kanske vet du inte vad du vill ha. Då är det rätt tid att träffa vår arkitekt. Denne lystrar till din vilja och formulerar det sedan till en helhetslösning. Vare sig det gäller modern funkis eller klassisk herrgårdsstil. Det viktiga i slutändan är att huset blir unikt, precis som dina behov är.

Ekonomi

Med alla dess löften du läst kan det tyckas som att kalkylen kommer att te sig oöverkomlig. Så är det inte. Tack vare bra leverantörsavtal, duktiga hantverkare och effektiv administration och planering ligger vi jämnt med många andra aktörer på marknaden. Vi är däremot inte billigast på marknaden, heller ligger vi inte i mellansegmentet. Men det finns få entreprenörer som kan leverera högsta kvalité överhuvudtaget. Och ingen av dessa kan matcha oss i pris och service. Det är vårt löfte till branschen. Testa oss, hämta in en offert, kontakta oss här.

Miljö och klimat

2020 var året då vi satte som målsättning att bli Sveriges mest miljö- och klimatsmarta byggföretag. Detta förtjänar en helt egen rubrik så välkommen att läsa mer om vår storsatsning här.